Thursday, January 23, 2014

電影:寶鼎明珠

 
寶鼎明珠 01
導演, 吳回
演員: 羅劍郎 (飾都督寶鼎), 文蘭 (飾公主明珠), 梁醒波 (飾太子飛鷹), 劉克宣 (飾副帥良駒), 白龍珠 (飾土國王), 林甦 (飾大將), 張醒非 (飾將軍), 林魯岳 (飾程海), 袁立祥 (飾校尉), 張金枝 (飾宮女), 姚綺雲 (飾宮女)
 
寶鼎明珠 02
寶鼎明珠 03
寶鼎明珠 04
寶鼎明珠 05
寶鼎明珠 06
寶鼎明珠 07
寶鼎明珠 08
寶鼎明珠 09
寶鼎明珠 10
寶鼎明珠 11
寶鼎明珠 12
寶鼎明珠 13
寶鼎明珠 14

No comments:

Post a Comment