Sunday, November 11, 2012

梁醒波 - 老手牽嫩羊

 
梁醒波 - 老手牽嫩羊
 
自我嬌妻一命喪,談情說愛早無望,
成日囉囉攣,輕咗八磅,夜晚輾轉到天亮。

幸有姨仔心事好,時常勸我找對象,
其實我對佢早生愛慕,共佢成婚真恰當。

佢生得又漂亮,確堪稱一等對象,
心中但顧忌,怕被人笑話我不識相。

仲話小姨熱情嫁姐丈,姐夫老手牽嫩羊,
雖則親威上頭無所謂,怕親友多事猛咁唱。

No comments:

Post a Comment