Thursday, September 1, 2011

電影: 紫釵記 (全劇)


 
電影: 紫釵記  (全劇)
 演員:任劍輝、白雪仙、梁醒波、蘇少棠、靚次伯、任冰兒
導演:李鐵 (1959年)

劇情簡介:
唐代才子李益夜遊長安街賞燈,與貴冑出身的著名歌女霍小玉邂逅,兩人情緣由益拾得玉之紫釵開始。 益對玉傾慕不已; 玉天生麗質,以才招婿,眼前拾釵人正是自己的意中人。 兩人以紫釵為媒,結為夫婦,婚後情濃如蜜。 

益高中狀元,盧太尉欲招為婿,益不領情,太尉大怒。 為使益、玉分離,薦益戍邊塞外。 自益去後,玉思念夫婿,憂鬱成疾,既不肯就醫,生活亦漸形拮据,最後迫得要典釵過活。 玉候益三年,盧騙益玉已改嫁,以益之「不上望京樓」詩句誣捏他背叛朝廷,把他禁錮,迫益入贅。 玉獲知紫釵賣予太尉女兒作出嫁用,新郎正是益,傷心欲絕。 

幸得易裝為黃衫客的四王爺相助,擄走益往見玉。 兩人重逢,玉得知夫婿苦衷,復得紫釵。 盧派人捉拿益,黃衫客教玉闖入太尉府論理爭夫,盧正欲施展權力威脅她放棄益之際,四王爺駕到,揭發盧罪狀。 益與玉方可劍合釵圓。 (劇情轉自:Yesasia)

No comments:

Post a Comment