Monday, March 7, 2011

相逢恨晚


譚炳文、李香琴 - 相逢恨晚
作曲:古曲
作詞:佚名

(女)逢君花裡未嫁時,共君相愛共偎倚,
何堪說起舊日,傷心往事。

(男)如今相見恨太遲,望卿不記舊愛史,
何堪說起舊事,傷心恨不已。

(男)情天今已老
(女)恨比海更深

(男)月亮無憐人意
(女)相見恨已遲

(男)逢卿花裡未嫁時,共卿相愛共偎倚,
(女)逢君花裡未嫁時,共君相愛共偎倚,
(合)何堪說起舊事,傷心恨不已。

黃鸝 - 相逢恨晚

No comments:

Post a Comment